, strona głównao firmiekontaktregulaminpłatnościkoszyk

Regulamin

Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie
Kategorie
Sadzonki Aronii (3)
Sadzonki Jagody Goji/Goi
Sadzonki Maliny (3)
Sadzonki Świdośliwy (4)
Sadzonki Truskawki
Sadzonki Winorośli
Sadzonki Borówki brusznicy (2)
Sadzonki Jagody kamczackiej (20)
Sadzonki Jeżyny
Sadzonki Żurawiny wielkoowocowej (4)
Sadzonki Malinojeżyny (1)
Sadzonki Malinotruskawki
Sadzonki Borówki amerykańskiej (4)
Sadzonki Borówki niskiej (4)
Moje konto
Moje Konto
Zawartość koszyka
Zamówienie
Koszyk więcej
...jest pusty
Regulamin Regulamin
Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.rosliny.net jest Specjalistyczne Gospodarstwo Roślin Jagodowych, Łukasz Olczyk, Jordanów 4, 95-060 Brzeziny.

- Jesteśmy gospodarstwem rolnym, nie jesteśmy płatnikami podatku VAT. Podawane na stronie ceny są cenami brutto i są podane w złotych polskich. Do każdej przesyłki dołączamy rachunek.

- Zajmujemy się produkcją i sprzedażą sadzonek roślin jagodowych.

- Zamówienia przyjmujemy przez Internet lub telefonicznie.

- Zastrzegamy sobie możliwość odmówienia realizacji zamówienia w ciągu 7 dni roboczych w przypadku braku wpłaty na konto (w przypadku przesyłki po przedpłacie).

- Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie.

- Zastrzegamy sobie również prawo do dokonywania zmian w cenach przesyłek, spowodowanych zmianą stawek od nas niezależnych.

- Formy doręczenia i płatności oferowane przez nasz sklep to:

* Przelew bankowy wraz z dostawą kurierską,
* Przesyłka kurierska pobraniowa.

- Procedura realizacji zamówienia zostaje rozpoczęta po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty (w przypadku przesyłki po przedpłacie). Przesyłki są wysyłane od poniedziałku do czwartku.

- W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, wysyłamy do klienta e-maila z informacją o tym, czego w danym momencie brakuje. List zawiera również prośbę o podjęcie decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia.

- Czas kompletowania jest czasem upływającym od momentu złożenia zamówienia i otrzymania wpłaty na konto do chwili wysłania zamówionych produktów ze sklepu kurierem. Czas, w jakim skompletowany jest towar wynosi zazwyczaj 24 godzin, natomiast w wyjątkowych przypadkach może on być wydłużony do 5 dni roboczych.

- Zmian w zamówieniu można dokonywać telefonicznie lub mailowo aż do momentu wysłania przesyłki - dane podane są w dziale KONTAKT.

- Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby sprzedawcy.

- Składając zamówienie, klient świadomie wyraża zgodę się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

- Dane osobowe umieszczone w bazie danych naszego sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

-W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania może być prowadzona korespondencja e-mailowa.

- Klient otrzymuje od sklepu wiadomości e-mail w przypadku następujących zdarzeń:

*Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wykaz wybranych towarów, sposób zapłaty i doręczenia, oraz link służący do potwierdzenia zamówienia. Zamówienie nie będzie realizowane do czasu potwierdzenia go przez klienta za pomocą otrzymanego linku i otrzymania przez nas przelewu.

*Częściowa kompletacja zamówienia - w przypadku sytuacji, kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne otrzymujecie Państwo wiadomość z informacją o tym, jakie pozycje zostały skompletowane. Podejmujecie wtedy Państwo decyzję czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie, w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez Państwa zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji niepełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 5 dni roboczych, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

*Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

- Ze względu na rodzaj wysyłanego towaru oraz jego nietrwałość nie przyjmujemy zwrotów! Rozpatrzymy jednakże każdą uzasadnioną reklamację.
Kontynuuj
  Powered by: osCommerce
Polish language: osCommerce.waw.pl

Projektowanie stron internetowych: www.luczak.pl
Pozycjonowanie: www.luczak.pl